Acredita't

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar en l'àmbit professional de la dependència, en el camp de l'atenció a les persones amb dependència a domicili i en institucions sociosanitàries.

Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2018/19

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2018-2019. ENS/2005/2018 de 3 d´Agost 2018.

  • Preinscripcio del 3 al 30 de Setembre de 2018

 La preinscripcio la podeu fer en aquesta pàgina i es fa telemàticament. http://acreditat.gencat.cat/ca.

Àmbit: Dependència

Places ofertades: 19

Telèfon de contacte: 973281747

Adreça: Henry Dunant,3   25003 Lleida

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.
El dia 19 de Setembre de 2018 es farà la sessio informativa a les 18h al Institut Ronda.