Acredita't

                                                                                                                                                                                        

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar en l'àmbit professional de la dependència, en el camp de l'atenció a les persones amb dependència a domicili i en institucions sociosanitàries.

Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2018/19

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2018-2019. ENS/2005/2018 de 3 d´Agost 2018.

  • Preinscripcio del 3 al 30 de Setembre de 2018

 La preinscripcio la podeu fer en aquesta pàgina i es fa telemàticament. http://acreditat.gencat.cat/ca.

Àmbit: Dependència

Places ofertades: 19

Telèfon de contacte: 973281747

Adreça: Henry Dunant,3   25003 Lleida

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.
El dia 19 de Setembre de 2018 es farà la sessio informativa a les 18h al Institut Ronda.

En el següent enllaç teniu el PDF amb la llista de persones candidates preinscritesi el centre on han de presentar la documentació justificativa. Ara ja passem a la fase d´INSCRIPCIO AL PROCÉS.

http://www.insronda.cat/sites/default/files/elfinder/acreditat/acreditat 18-19/Assignaci%C3%B3-SC.pdf

Totes aquelles persones que estiguin en aquest llistat i haguin estat assignades al INS Ronda, hauran de registrar al Registre General del centre, la sol.licitud d´inscripció juntament amb el document de presentació de documentació 

.Imprés de sol.licitud.
.Presentacio de documentacio
.Fotocopia del DNI
.Fotocopia de la justificació de la bonificació del preu pùblic.
.Fotocopia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
.Fotocopia del darrer contracte de treball en l´àmbit de la dependència.
.Certificat de tasques.
.Portafoli 

La recepció de les sol.licituds es farà per riguròs ordre de registre. 

Es revisara la documentació ( i si es necessari ens posarem en contacte amb els interessats) i es publicarà el llistat definitiu d´admesos i exclosos
En el cas que algún candidat no estigui interessat en participar, haurà de fer la renúncia al procés.

La setmana del 22 al 26 d´octubre es fara públiques les llistes d´admesos i exclosos.
Llistat d´admesos i exclosos