ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Dimarts dia 15, eleccions del sector professorat i PAS.

Dimecres dia 16, eleccions del sector alumnat: de 12'30h a 16'00h (durant la 5a. i 6a. hora s'anirà passant per les aules perquè els alumnes interessats en votar puguin anar baixant a la taula de votació) Caldrà portar un document identificatiu (DNI, ...)

Dimecres dia 16, eleccions del sector pares/mares. Com que hi havia 2 vacants i s'han presentat 2 candidats, aquests queden automàticament proclamats representants del sector, per tant, no caldrà fer les votacions.