L’INSTITUT RONDA AL DIARI EL SEGRE EN RELACIÓ ALS PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL A FP i ELS PROJECTES ETWINNING