Notificació del Servei Bar-cantina_expedient de contractació