PROJECTE D’EDUCACIÓ EN VALORS ENTORN ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Es tracta d’una coproducció entre l’Aula Municipal de Teatre de Lleida i la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, que s’inclou dins el projecte d’educació en valors entorn als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Valorem molt positivament  aquesta experiència, especialment els alumnes  que fem les pràctiques  a l’Aula de Teatre  i a la Regidoria de Cooperació.