PROJECTE D’INTERVENCIÓ SOCIAL DEL GRUP DE 2n D’INTEGRACIÓ SOCIAL AMB EL SUPORT DEL PDC LA MARIOLA I PDC CENTRE HISTÒRIC