PROJECTES ETWINNING PREMIATS

Les diverses activitats treballades en aquests projectes van estar relacionades amb temes d’inclusió social.

https://twinspace.etwinning.net/73390/home

https://twinspace.etwinning.net/76763/home