RESSUSCITACIONS I DESFIBRIL-LADORS

Va ser una sessió molt amena i participativa, de la qual en van treure molt profit els alumnes d'Integració Social, torn de tarda, del primer curs, en el decurs del mòdul de Primers Auxilis.