SEGELLS DE QUALITAT EUROPEU ETWINNING I BONES PRÀCTIQUES A FP

També, s’han presentat com a exemple de bones pràctiques en un article publicat recentment en el portal nacional d’eTwinning