PROJECTE EDUMENT

EDUMENT Ronda és un espai per compartir estratègies, materials, eines i suports que puguin recolzar la tasca dels docents, així com un intercanvi d’experiències i/o opinions que ens puguin apropar en les diferents disciplines.

Aquesta funció la volem realitzar apropant noves tècniques orientades a l’educació de la ment: Mindfulness, Meditació, Ioga etc…A més d’incidir en el professorat també es vol arribar a l’alumnat. Es pretén millorar el seu rendiment fomentant tècniques per controlar la ment, els pensaments i/o els sentiments negatius. Millorant, en definitiva, el benestar mental.