Batxillerat

2018-2019
PREINSCRIPCIÓ
MAIG 14 Publicació de l'oferta inicial
14 al 24 Presentació de les sol·licituds al centre
(cal adjuntar la documentació que faci falta
)
SOL·LICITUD (instruccions per omplir la sol·licitud per internet)
 28 Últim dia per presentar documentació
JUNY 5 Llistes amb la puntuació provisional
del 6 al 8 Presentació reclamacions a la puntuació provisional
13 Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnes admesos)
14 Sorteig número de desempat (1.132)
18 Llistes ordenada definitiva (no són alumnes admesos)
29 Publicació de l'oferta definitiva
3 DE JULIOL Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera
MATRÍCULA
PERÍODE ORDINARI
4 de juliol a les 9'00h Reunió informativa i matrícula
Del 4 a l'11 de juliol Confirmació de reserva de plaça dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre
PERÍODE EXTRAORDINARI
Del 5 al 7 de setembre Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels alumnes pendents dels exàmens de setembre

per més informació: Departament Ensenyament


Oferta final de places

Consultar els resultats de l'assignació de plaça (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)

Núm. a partir del qual s'ordenen les sol·licituds empatades XXXX, (núm. més gran atorgat: XXXX)
 

Consultar el resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)

A la cartellera del centre podeu consultar la relació de sol·licituds presentades ordenades d'acord amb la puntuació.

SOL·LICITUD (del 14 al 24 de maig) (instruccions per omplir la sol·licitud per internet)
Documentació per la preinscripció