Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ
- SOL·LICITUD 
Les sol·licituds en suport informàtic i la resta de la documentació s'han d'enviar al correu: secretaria@insronda.cat
OFERTA INICIAL
Per informació del procediment de preinscripció consulteu l'enllaç següent:  Departament d'Educació
  - Llistat amb la puntuació provisional    No són alumnat admès, són preinscrits

  - Consulta els resultats 

 

5 de JUNY Publicació de l'oferta inicial
Del 10 al 17 de juny
Presentació de les sol·licituds (SOL·LICITUD)
Fins al 18 de JUNY Últim dia per presentar documentació
13 de JULIOL Llistes amb la puntuació provisional (No són alumnat admès, són preinscrits)
 Del 14 al 16 de juliol Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional
JULIOL 20  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
20 Sorteig del número de desempat (26.567)
23 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnat admès)
28 Publicació de l'oferta definitiva
30 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera
Dia i hora de MATRÍCULA per cicle i lletra del primer cognom
Properament informarem del procediment per formalitzar la matrícula
2 de setembre Animació sociocultural i turística  9h
Mediació comunicativa 10h
3 de setembre Integració social, torn matí     9h De la A a la L
  10h De la M a la Z
Integració social, torn tarda 11h De la A a la L
12h De la M a la Z
4 de setembre Educació infantil, torn matí     9h De la A a la L
  10h De la M a la Z
Educació infantil, torn tarda   11h De la A a la L
  12h De la M a la Z
PERÍODE EXTRAORDINARI - alumnes no admesos en la primera petició
el procediment previst queda anul·lat d'acord amb el Reial Decret 463/2020
 8 al 18 de Setembre Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La llista d'espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020
 
   
   
   
   


per més informació: Departament Educació
 


LLISTES ALUMNAT ADMÈS                    
Consultar els resultats (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE18-19....)

Consulta els resultats de la preinscripció

L'alumnat preinscrit que no ha estat admès a la 1a opció pot assistir a la convocatòria extraordinària del 22 de juliol a les 9 del matí. (consulteu les instruccions que teniu en aquest calendari)

Documentació per fer la matrícula 
-
Instruccions preus públics 
-
Serveis generals 

- Carta de compromís 

Impresos de dades personals
Animació sociocultural i Turística                   
Educació Infantil - Matí                       Educació Infantil - Tarda 
I
ntegració social - Matí                        Integració social - Tarda
Mediació Comunicativa 

Oferta final de places

Llista d'espera (fins la primera setmana d'octubre, si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon)

RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:
1r. Institut Ronda  - CFS Educació Infantil – 1r curs – Matí
2n. Institut Ronda - CFS Educació Infantil – 1r curs – Tarda
3r. Institut .....       – CFS ........                   – 1r curs – Matí
IMPORTANT: poseu més d’una opció perquè, en el cas que no hi hagi vacants en la 1a, se us pugui assignar una plaça en alguna de les opcions següents que hi hagi vacants.