Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ
 Consulta els resultats de la preinscripció L'alumnat preinscrit que no ha estat admès a la 1a opció pot assistir a la convocatòria extraordinària del 24 de juliol a les 9 del matí. (consulteu les instruccions que teniu en aquest calendari)
 Documentació per fer la matrícula 
-
Instruccions preus públics 
-
Serveis generals 

- Carta de compromís 
Impresos de dades personals
Animació sociocultural i Turística                   
Educació Infantil - Matí                       Educació Infantil - Tarda 
I
ntegració social - Matí                        Integració social - Tarda
Mediació Comunicativa 
MAIG 24 Publicació de l'oferta inicial
29 de maig
al 5 de juny
Presentació de les sol·licituds 
(SOL·LICITUD)
JUNY Fins al 7 Últim dia per presentar documentació
28 Llistes amb la puntuació provisional (es poden consultar per internet i a la cartellera del centre)
JULIOL 1 al 4 Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional
8  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
9 Sorteig del número de desempat (26.567)
10 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnat admès)
16 Publicació de l'oferta definitiva
17 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera
Dia i hora de MATRÍCULA per cicle i lletra del primer cognom
18 de juliol Animació sociocultural i turística  9h
Mediació comunicativa 10h
19 de juliol Integració social, torn matí     9h De la A a la L
  10h De la M a la Z
Integració social, torn tarda 11h De la A a la L
12h De la M a la Z
22 de juliol Educació infantil, torn matí     9h De la A a la L
  10h De la M a la Z
Educació infantil, torn tarda   11h De la A a la L
  12h De la M a la Z
PERÍODE EXTRAORDINARI - JULIOL
alumnes no admesos en la primera petició (
Instruccions per l'admissió de juliol)
24 de juliol Publicació de l'oferta de places que han quedat vacants en finalitzar el procés ordinari de matrícula
9'00h Adjudicació de les places vacants als alumnes de la llista d'espera: cal assistir personalment o autoritzar una altra persona
Matrícula dels alumnes admesos en aquesta convocatòria

(Abans d'assistir a aquesta convocatòria consulteu les instruccions per l'admissió de juliol i la informació sobre la matrícula que hi ha en aquesta pàgina)Oferta final de places

per més informació: Departament Ensenyament
 

Llista d'espera (fins la primera setmana d'octubre, si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon)

LLISTES ALUMNAT ADMÈS                    
Consultar els resultats (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE18-19....)
Documentació per fer la matrícula
Impresos per la matrícula:
- Full de serveis generals
(us podeu descarregar l'imprès)
- Carta de compromís educatiu
(us la podeu descarregar i imprimir)
- Instruccions preus públics matrícula

Imprès Matrícula 2018-19 (descarregueu-vos l'imprès corresponent):
ANIMACIÓ INFANTIL-MATÍ INFANTIL-TARDA INTEGRACIÓ SOCIAL-MATÍ INTEGRACIÓ SOCIAL-TARDA MEDIACIÓ COMUNICATIVA

DIA I HORA DE MATRÍCULA (consulteu el calendari que teniu més avall)
- Sol·licitud electrònica: per fer la sol·licitud electrònica, cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a (IDALU). Tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de Catalunya de qualsevol titularitat en disposen, és una dada obligatòria (consulta de l'IDALU).
E
nllaç per obtenir l' IdCat Mobil (passos a seguir)
- Sol·licitud amb suport informàtic: els que no diposen del IDALU poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic.
Normativa
Departament d'EducacióDocumentació per fer la preinscripció
Criteris d'admissió