ESO

ESO

                  PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021
PREINSCRIPCIÓ
  • Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 a partir de possibilitats diverses
  •  Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, secretaria@insronda.cat.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia.
cita prèvia: telf. 973281747 - correu electrònic: secretaria@insronda.cat
Horari d'atenció: de 9h a 13h.

Documentació (informació sobre la documentació que cal presentar en fer la sol·licitud, recordeu que s'ha d'escanejar o fotografiar i enviar amb la sol·licitud al correu electrònic: secretaria@insronda.cat)
SOL·LICITUD

correu electrònic on s'ha de trametre la sol·licitud i la documentació escanejada: secretaria@insronda.cat
Oferta inicial
Consulta de l'IDALU
Criteris de prioritat:(criteris d'admissió al centre)
Centres adscrits

Normativa (DOGC)  (les dates que hi consten estan invalidades a l'espera del que dictamini el Departament d'Educació)
Mapa àrees d'influència-secundària
Cercador d'àrees d'influència segons carrer
Cercador de partides
Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
8 de maig Publicació de l'oferta inicial
del 13 al 22 de maig Presentació de sol·licituds en suport informàtic SOL·LICITUD
del 19 al 22 de maig Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia (excepcionalment per qui no disposi de mitjans per fer la sol·licitud en suport informàtic)
fins al 25 de maig
Presentació de documentació
29 de maig Publicació de les llistes amb la puntuació provisional (no són alumnat admès)
(Consulta de la puntuació provisional)
del 2 al 5 de juny Reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional
JUNY 9
Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
(Consulta de la puntuació definitiva)
9 Sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds
11 Publicació de la llista ordenada definitiva  (no són alumnat admès)
26 al 29 de juny   Ampliació de peticions per a les sol·licituds depreinscripció sense assignació (assignació d'ofici)
JULIOL 6 Publicació de l'oferta final
7 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera(cartellera del centre)
MATRÍCULA
del 13 al 17 de juliol Període de matrícula alumnat admès a l'ESO
30 de setembre Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents de preinscripció i admissió (cartellera del centre)

per més informació: Departament Educació