Batxillerat

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021
PREINSCRIPCIÓ
Normativa 
Consulteu tot el procediment a l'enllaç següent:
Departament Educació
Consulta els resultats individuals

Consulta la llista ALUMNAT ADMÈS
correu electrònic: secretaria@insronda.cat

MAIG 21 Publicació de l'oferta inicial
Del 27 de maig al 3 de juny Presentació de sol·licituds (electrònica o en suport informàtic)
(cal adjuntar la documentació que faci falta
)
SOL·LICITUD
JUNY  4 Últim dia per presentar documentació
15 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional (no són alumnat admès)
del 16 al 18 Presentació reclamacions a la puntuació provisional
22 Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
23 Sorteig número de desempat (XX.XXX)
26 Llista de sol·licituds ordenada definitiva (no són alumnat admès)
JULIOL 7 Publicació de l'oferta definitiva
7 Publicació de la llista d’alumnat admès i de la llista d'espera
MATRÍCULA
PERÍODE ORDINARI
Del 9 de juliol matrícula: 10 h. S'enviarà per correu electrònic els impresos i la informació sobre el procediment de matrícula.
Caldrà enviar per correu electrònic el resguard del títol d'ESO i les notes finals de 4t.
I, si s'ha fet la sol·licitud electrònica, el DNI alumne/a, el dels tutors, el llibre de família i la tarja sanitària.
Del 9 al 14 de juliol Confirmació de reserva de plaça dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre
PERÍODE EXTRAORDINARI
Del 7 al 10 de setembre Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels alumnes pendents dels exàmens de setembre

Consultar els resultats de l'assignació de plaça (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)

Núm. a partir del qual s'ordenen les sol·licituds empatades XXXX, (núm. més gran atorgat: XXXX)
 

Consultar el resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)

A la cartellera del centre podeu consultar la relació de sol·licituds presentades ordenades d'acord amb la puntuació.

oferta final

 Informació i documentació per fer la matrícula (cal presentar-la el dia de la matrícula)