Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ

  Llista amb les reclamacions   no són alumnat admès
  Llista amb la puntuació ordenada   no són alumnat admès
  Llista alumnat admès  
  Alumnat amb el centre assignat  
  Llista d'espera     

consulta els resultats
 

oferta inicial 
Normativa  (les dates que hi consten no són correctes, les que hi ha en aquest calendari son les correctes)
Consulteu tot el procediment de preinscripció a l'enllaç següent:
Departament d'Educació
29 de MAIG Publicació de l'oferta inicial 
del 2 al 8 de JUNY Presentació de sol·licituds (electrònica o en suport informàtic)
sol·licitud
Fins al 9 de JUNY Últim dia per presentar documentació
JULIOL 9 Llistes amb la puntuació provisional (no són alumnat admès)
10 al 14 Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional
15 Llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no són alumnat admès)
15 Sorteig del número de desempat (6.151)
20 Llista ordenada definitiva (no són alumnat admès)
28 Publicació de l'oferta final
30 Publicació de les llistes d'alumnat admès
Publicació llistes d'espera
A
lumnat preinscrit amb el centre assignat
MATRÍCULA
Aquest any la matrícula es farà telemàticament de l'1 al 7 de setembre.
Consulteu 1r l'apartat Documentació per fer la matrícula, hi trobareu les instruccions.

 

- CFM-Dades alumnat Nou 

-Carta de compromís 

- Serveis Generals 
 

PERÍODE EXTRAORDINARI - (alumnat de la llista d'espera)
el procediment previst queda anul·lat d'acord amb el Reial Decret 463/2020
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La llista d'espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020
 
 
 
 
       
   
     
   
 
 
 
 
   
   
   

Relació llista d'espera (si es produís alguna vacant més fins a la primera setmana d'octubre trucarem als/les alumnes d'aquesta llista)
per més informació: Departament Ensenyament

consulta del resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)
número per determinar l'ordre en cas d'empat: XXXX (XXXX, número més gran atorgat)

vacants setembre Institut Ronda a grau mitjà

vacants ordenades per famílies
vacants ordenades per Serveis Territorials

Sol·licitud 2a fase d'admissió

Informació i documentació per fer la matrícula
Impresos que cal omplir i presentar:

Vacants_per centres
Vacants_per famílies
Consulta de la llista ordenada 
SOL·LICITUD  

RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:
1r. Institut Ronda  - CFM Atenció a persones en situació de dependèncial – 1r curs – Matí
2n. Institut Ronda  - CFM Atenció a persones en situació de dependèncial – 1r curs – Tarda
Es important posar més d'un cicle i centre per si no hi ha places a la primera prioritat sol·licitada
Les sol·licituds en suport informàtic i la resta de la documentació s'han d'enviar al correu: secretaria@insronda.cat