Accedir a la plataforma educativa del centre

Accedir al correu GMail del centre

Actualitat

Actualitat

Documents COVID d'inici de curs

Des del Departament d'Educació es demana a les famílies d'alumnat menor de 18 anys i a l'alumnat major de 18 anys que signin la corresponent Declaració responsable. Caldrà portar el document signat el primer dia de classe.

Declaració responsable per a les famílies d'alumnat menor de 18 anys
Declaració responsable d'alumnes majors de 18 anys

Recordeu que l'alumnat no podrà assistir al centre si presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19: Llista de comprovació que facilita el Departament d'Educació.

Inici de curs: CF grau superior

Dilluns 20 de setembre (Cicles Formatius de grau superior):

Comença el curs 2021-22. L’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada (vegeu aquí l’horari de cada curs) i rebrà informació per part de l’equip de tutors/es en una sessió d’aproximadament dues hores.
 
A partir del 21 de setembre l’horari pels Cicles Formatiu de grau superior serà ja l’habitual. Es facilitarà l’horari a l’alumnat el dia 20.

Carta de l'Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, i de l'Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l'inici de curs.

Inici de curs: ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de grau mitjà

Dilluns 13 de setembre (ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de grau mitjà):

Comença el curs 2021-22. L’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada (vegeu aquí l’horari de cada curs) i rebrà informació per part de l’equip de tutors/es en una sessió d’aproximadament dues hores (una mica més en el cas de l'alumnat de 1r ESO).
 
A partir del 14 de setembre l’horari per l’ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de grau mitjà serà ja l’habitual. Es facilitarà l’horari a l’alumnat el dia 13.

Reunions per famílies amb alumnat nou al centre (ESO i Batxillerat). Aquestes reunions tindran lloc el dijous 9 de setembre presencialment al centre. Horari. Us preguem que vingueu només UN membre per família (l'alumnat no ha de venir).

Reunió per famílies amb alumnat a 1r CF grau mitjà: 15 setembre a les 19:00.
Reunió per famílies amb alumnat a 2n CF grau mitjà: 16 setembre a les 19:00.
 
Informacions diverses Batxillerat.

Carta de l'Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, i de l'Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l'inici de curs.

CALENDARI EXÀMENS EXTRAORDINARIS 1R BATXILLERAT (SETEMBRE 2021)

Els exàmens extraordinaris de 1r de Batxillerat tindran lloc els dies 1 i 2 de setembre 2021.
Horari

INFORMACIÓ PER LA COMPRA D'ORDINADORS Curs 21-22

Benvolgudes famílies,

En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el Projecte d’acceleració de la transformació digital desplega com a una de les intervencions dotar d’equipaments l’alumnat dels centres.
Durant el curs 2020-21 es va dotar d’ordinadors l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CF de grau mitjà. Es preveu que durant el curs vinent 2021-22 és doti l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, tot i que a dia d’avui no tenim més informació.

HABEMUS REVISTA!

Ja teniu la revista Rond@’t. Fruit d’un treball constant i responsable dels i les alumnes de l’itinerari Minerva de 4t ESO, n’ha sortit la 3a edició amb l’objectiu que no només sigui un resultat del seu esforç sinó que sigui la revista DEL centre i PER A tota la comunitat educativa que hi forma part.
Així doncs, la podeu incloure en les vostres lectures estiuenques i gaudir-la en qualsevol moment.
En nom de l’equip Minerva, esperem que us agradi.

Pàgines

Enllaços d'interès

Acreditat
Acreditat
Assessorament
Borsa de treball
Formacio DUAL
eTwinning School
ActivaFP
OrientaFP
InnovaFP
EmprenFP
FuturaFP
UNESCO
Erasmus
Erasmus
Assessorament