Formació DUAL

La formació dual en els ensenyaments de formació professional és una modalitat en què l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. Durant l’estada formativa l’alumnat porta a terme tasques pactades entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumnat passa a tenir la consideració de treballador assalariat i, a partir d’un contracte o una beca, obté una contraprestació econòmica.

En el nostre centre educatiu oferim la modalitat dual en el CFGS Educació Infantil i en el CFGS Animació Sociocultural i Turística.
Per a més informació general, consulteu la pàgina web:
 
https://projectes.xtec.cat/fpdual/