Vés al contingut

Empresa - Acreditat

EMPRESES

Acredita't

logologo

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIES EN PROCÉS (Amb inscripció OBERTA)    OBERT¡¡¡¡

RESOLUCIÓ PRE/350/2022 de 16 de febrer: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921145

Ja podeu accedir a la pàgina d´Acreditat per tal de fer les sol.licituds:

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/          .........PER INFORMACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA "Em vull acreditar"

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011023:12:::NO::G_CONV:OBE&cs=11396C95390C52B395D35A04970F20CBD   ......SOL.LICITUD

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HAECgTiOLpU

NOTA IMPORTANT SOBRE HABILITACIÓ PERSONAL AUXILIAR APSD!!!!!

ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

 

CONVOCATÒRIES EN PROCÉS (Amb inscripció tancada)

Acredita't oberta 2on torn

LLISTAT ADMESOS
 

Fase d'assessorament

Rebreu un correu electrònic del vostre assessor per la primera reunio grupal i individual

Posem a la vostra disposició uns documents que poden ser del vostre interés:

 

Fase d'avaluació/reconeixement

LLISTAT ADMESOS

· Sol·lcitud d’inscripció i pagament de la taxa i justificant (rebreu informació del vostre assessor per l´avaluació)


 

CONVOCATÒRIES AMB INSCRIPCIÓ TANCADA

Acredita't AAC Gener-Març 2021

Tenim oberta una nova convocatòria d’avaluació i reconeixement de competències. Serà una convocatòria oberta per trimestres, al llarg dels quals es podrà fer la preinscripció de forma continuada, flexibilitzant així l’accés a tota aquella persona que vulgui obtenir l’acreditació de competències, incloent les persones que hagin pogut quedar excloses en la convocatòria actual ACC 20-21.

Podeu accedir a través del web Acredita’t. http://acreditat.gencat.cat.

Per qualsevol informació us podeu adreçar al nostres correus:

acreditacions@insronda.cat,

o trucar al nostre centre per tal de demanar informació 973281747- 629211117 de 9 a 14h tots els dies de la setmana.


Les persones interessades han de presentar via online la sol·licitud de preinscripció, del 25 de gener fins al 31 de març de 2021, per al primer bloc d'oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s'adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

El procediment per fer la inscripció és:

Quan entreu en aquest enllaç, veureu que hi ha escrit en vermell un espai on diu "sol·licitud de preinscripció". Heu de clicar sobre d'ell i heu d'anar on posa "PAS 1". A sota diu "per internet", a la dreta hi ha un requadre que diu "ves-hi" de color vermell. Comenceu a omplir la sol·licitud i quan ja la tingueu emplenada heu de clicar a "envia sol·licitud", si no ho feu, no quedarà enregistrada. Una vegada fet això, us donarà l'opció d'imprimir-la o guardar-la en un pdf, aquest pas és important per tal de tenir el justificant d'haver fet aquest pas. Es generarà un document amb un número de sol·licitud que comença amb les lletres AAC i acaba amb 4 lletres més.

Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit, els quals es detallen a l'annex 2. No obstant, si alguna persona vol presentar-se a més d'un àmbit, haurà de presentar una sol·licitud per cada àmbit. En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el resguard de la sol·licitud que els arribarà al correu electrònic que hagin especificat en la sol·licitud de preinscripció.

Posem a la vostra disposició uns documents que poden ser del vostre interés:

 

Acredita't AAC Març 2021

Preinscripció

Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t. http://acreditat.gencat.cat. Una vegada tramitada la sol·licitud, s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el procediment, aquest número de resguard que s'obté és un número que comença amb tres lletres AAC i acaba amb quatre lletres majúscules. El centre al que us assignin es posarà en contacte amb vosaltres per tal d'iniciar el procés d'assessorament.

 Calendari Orientatiu del procés ACREDITAT
 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: 1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: 3 al 30 de setembre de 2020
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció: a partir del 17 de novembre de 2020
 • Publicació dels resultats definitius de la preinscripció: 17 de desembre de 2020
​Consulteu el llistat ordenat per sol·licitud de preinscripció, on a la darrera columna trobareu el centre que se us ha assignat per a realitzar la fase d’assessorament i avaluació per l’acreditació de competències. L’assignació de centre s’ha fet d’acord amb el municipi informat a la preinscripció per tal de facilitar la mobilitat dels aspirants.
 
Els aspirants admesos al procés iniciaran la fase d’assessorament al gener al centre assignat.

Pels aspirants admesos al procés i assignats a l’INS RONDA de Lleida, la segona setmana de gener es farà una sessió informativa (virtual) del procés d’assessorament i avaluació. A partir de l’11 de gener es podrà consultar en aquesta web la data exacta de la sessió i els aspirants rebreu una notificació per correu electrònic amb l’enllaç a la reunió.
 
A la web del centre assignat també trobareu la informació de com formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament.
 • Inscripció fase assessorament: 8 de Gener al 15 de Gener del 2021
En aquesta fase, haureu fet una reunió informativa grupal a través de video-conferència i desprès fareu les sessions d'assessorament amb els vostres assesors, a cada aspirant se li assignarà un assessor, i finalment quan el vostre assessor us ho indiqui, fareu el pagament amb la sol·licitud que ell us envii. Una vegada pagat, li heu de retornar signat, juntament amb el justificant de pagament de la fase d'assessorament. Haureu de consultar les instruccions de pagament.
 
En aquesta fase haure d'omplir els qüestionaris d'autoavaluació i el dossier de trajectòria professional. Tots dos documents els teniu penjats a l'apartat "documents importants pel procediment".
 • Sessió informativa telemàtica del procés d´assessorament i avaluació: 12 de gener a les 18h
S'enviarà la convocatòria virtual per Google Meet als aspirants.
 • Publicació dels resultat provisional d´inscripció a la fase d´assessorament:18 de gener 2021
 • Inici de les sessions d'assessorament: (amb els admesos al resultat provisional d'inscripció a la fase d'assessorament): 19 de gener de 2021
 • Periode de presentació d'al·legacions contra el resultat provisional d'inscripció a la fase d'assessorament :19 de gener al 1 de febrer de 2021
 • Publicació del resultat definitiu a la fase d´assessorament: 4 de febrer de 2021
 • Finalització de les sessions d´assessorament: 24 de Març de 2021
 • Inscripció a la fase d´avaluació: 19 de gener al 25 de Març de 2021
 • Publicació del resultat provisional d'inscripció a la fase d'avaluació: 25 de març de 2021
 • Inici de les sessions d´avaluació (amb els admesos al resultat provisional d´inscripció a la fase d´avaluació): 6 d'abril de 2021
 • Periode presentació d´al·legacions contra el resultat provisional d'inscripció a la fase d´avaluació: 26 de març al 16 d´abril de 2021
 • Publicació del resultat definitiu d'inscripció a la fase d´avaluació: 19 d´abril de 2021
 • Finalització de les sessions d'avaluació: 11 de juny de 2021
 • Publicació del resultat provisional d'avaluació: 14 de juny de 2021
 • Periode de presentació d'al·legacions contra el resultat provisional d'avaluació: 29 de juny de 2021
 • Publicació del resultat definitiu d'avaluació: 30 de juny de 2021
 • Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: 14 de juny al 30 de juny de 2021

 

Acredita't 19-20

JA ESTÀ OBERT EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA 2020.

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar, en l'àmbit de l'Atenció a les Persones amb Dependència a domicili i en institucions sociosanitàries (10 places), i en Animació Sociocultural i Turistica-Lleure), (40 places)
El següent enllaç és per fer la preinscripció
http://acreditat.gencat.cat

Procediment per fer la preinscripció:

Quan entreu en aquest enllaç, veureu que hi ha escrit en vermell un espai on diu sol·licitud de preinscripció. Heu de clicar a sobre d'ell i heu d'anar on posa "PAS 1". A sota diu "per internet", a la dreta hi ha un requadre que diu "ves-hi" de color vermell. Comenceu a omplir la sol·licitud i quan ja la tingueu plena heu de clicar a "envia sol·licitud", si no, no quedarà enregistrada. Una vegada fet això, us donarà l'opció d'imprimir-la o guardar-la en un pdf, si no ho feu, no tindreu el justificant d´haver fet aquest pas. Es generarà un document amb un número de sol·licitud que comença amb les lletres AAC i acaba amb 4 lletres més.

Paral·lelament a tot això ja podeu anar preparant la documentació que  surt al PAS 2, juntament amb el PDF que hi ha en aquest pas i portar-ho al centre on heu demanat fer l'Acreditació en primer lloc.

Aquesta documentació pot presentar-se al centre demanat en primera opció, presencialment o mitjançant correu electrònic, un cop escanejada. La documentació original s'ha de presentar al centre on heu sol·licitat en primera opció per fer-ne la verificació.

Presentació de documentació

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la justificació de la bonificació del preu públic
 • Fotocòpia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada
 • Fotocòpia del darrer contracte de treball en l'àmbit de la dependència o lleure
 • Certificat de tasques de l'empresa/es.

Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 4 al 12 de febrer de 2020. La documentació s'ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels Serveis Territorials d'Educació que corresponguin al centre escollit en primera opció.

JA TORNEM A REACTIVAR EL PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DESPRÉS DEL CONFINAMENT PEL COVID-19, FENT ÚS SEMPRE DE LES VIES TELEMÀTIQUES TANT PER LA CONSULTA A LLISTAT D'ADMESOS COM PER LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. EN BREU ES FACILITARÀ EN AQUESTA PÀGINA WEB UN CORREU TANT PER L'ÀMBIT D'OCI COM PEL DE DEPENDÈNCIA, PER TAL DE PRESENTAR LES AL·LEGACIONS, SI CALEN, A LES PUBLICACIONS DE RESULTATS TANT PROVISIONALS COM DEFINITIUS.

 • Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció:  26 de maig de 2020
  • Termini de al·legacions: del 27/05/2020 al 11/06/2020
  • Publicació dels resultats definitius d'admesos en llista d'espera i exclosos de la preinscripció: el dia 30 de juny

Per totes aquelles persones que estiguin interessades en presentar una sol·licitud pel procès d'acreditació de competències professionals 2020 fora de termini, poden fer-ho al centre on volen realitzar l'acreditació a través d'aquests dos documents fins el dia 18 de juny. La resolució d'aquestes sol·licituds es publicarà el dia 30 de juny juntament amb el llistat definitiu de les sol·licituds que van fer-ho dintre de termini i telemàticament.

Sol.licitud de preinscripció en paper
Presentació de documentació

LLISTAT DE PERSONES ADMESES ,  RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ.
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES, RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT DEPENDÈNCIA
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES. RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT LLEURE

Per tal de presentar al·legacions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat


PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA SOL·LICITUDS PRE-INSCRIPCIÓ

LLISTAT ADMESOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO DEPENDÈNCIA.
LLISTAT ADMESOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO LLEURE.
LLISTAT EXCLOSOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO LLEURE.


DOCUMENTS INFORMATIUS PEL PROCEDIMENTS ASSESSORAMENT/AVALUACIÓ:

Per tal de presentar al·legacions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat

 

FASE ASSESSORAMENT

Pels candidats admesos a la fase d'assessorament

 • Calendari de les sessions informatives (online): dia 9 de juliol a les 16:30h i inscripció a la fase d’assessorament (S'enviarà enllaç a través de correu electrònic de la reunió a tots els aspirants admesos per google calendar).
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: 8 de setembre 
 • Dependència
 • Lleure
 • Inici de les sessions d’assessorament: 8 de setembre (Cada assessor convocarà a cada aspirants en sessions on-line)
 • Reclamació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: del 9 al 23 de setembre. S'adjuntarà sol·licitud de reclamació.
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament: 29 de setembre.
 •    - Dependència
 •    - Lleure
 • Sessions d’assessorament: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre

 

FASE AVALUACIÓ

Pels candidats admesos a la fase d'avaluació

 • Inscripció a la fase d’avaluació: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre.(Instruccions pagament fase avaluació)
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació: 14 d’octubre 
 • Publicació del calendari de les sessions d’avaluació: 14 d’octubre
 • Reclamacions: del 15 al 28 d’octubre
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 3 de novembre
 • Publicació del resultat provisional d’avaluació: 18 de novembre.
 • Dependència
 • Lleure
 • Reclamacions: del 19 de novembre al 2 de desembre 
 • Publicació del resultat definitiu d’avaluació: 15 de desembre 
 • Dependencia
 • Lleure
 • Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 19 de novembre al 22 de desembre

 

INSTRUCCIONS PER SOL.LICITAR CERTIFICAT PROFESSIONALITAT

L’aspirant ha de tenir en compte que haurà d’esperar uns tres mesos des de que acaba el procediment per sol·licitar el certificat de professionalitat, ja que primer l’Institut Català de les Qualificacions Professionals ha de registrar les unitats de competència que ha demostrat cada aspirant de la corresponent convocatòria.
Els aspirants que hagin acreditat UC’s en la convocatòria RESOLUCIÓ PRE/164/2020, de 21 de gener hauran d’esperar a demanar al SOC el certificat de professionalitat ja que les dades s’estan revisant  i encara no han pogut ser traspassades al registre corresponent. Es per això que els avisarem a través de la web del centre de quan es podran dirigir al SOC per tal de tramitar el corresponent Certificat de professionalitat.

Els aspirant poden consultar el procediment per sol.licitar el certificat de professionalitat en aquest enllaç


EN AQUEST ENLLAÇ,TENS TOTA LA INFORMACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU SOBRE AQUESTA CONVOCATORIA D´ACREDITA'T.