Vés al contingut

Empresa - Assessorament Reconeixement

EMPRESES

Assessorament i reconeixement

Informació sobre el servei

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Veure carta
 

Calendari 2021/22

Sol·licitud al Servei d'assessorament
- fotocopia DNI
Entregar a consergeria de l'Institut Ronda de  1-09-21 al 01-12-21 o enviar per correu a serveifp@insronda.cat
Reunió informativa Previa sol.licitud d´assistència al correu serveifp@insronda.cat, a través de reunio telemàtica.
Sol·licitud al Servei de reconeixement S'entregarà personalment quan s'hagi superat la fase d'assessorament

INSTRUCCIONS PAGAMENT en aquest enllaç
 

Assessorament

PREU DEL SERVEI: 60€
BONIFICACIÓ: 30 € (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).
Model d'inscripcio al procediment
Model de solicitud al procediment
 

Reconeixement

PREU DEL SERVEI: 18€ per unitat formativa
BONIFICACIÓ: 9 € per unitat formativa (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ:  (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).
Model d'inscripcio al procediment
Model de sol.licitud al procediment
 

Oferta de places 2019 família serveis socioculturals i a la comunitat

CICLES FORMATIUS NÚMERO DE PLACES
GS EDUCACIÓ INFANTIL 20
GM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 20
GS ANIMACIO SOCIOCULTURAL 20
GS INTEGRACIÓ SOCIAL 20

Web Departament

  • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
  • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

 

Formulari de contacte

Per obtenir més informació podeu enviar-nos un missatge des del següent formulari de contacte.

 

Heu d'acceptar la Política de privacitat del lloc web per poder enviar el formulari.