Vés al contingut
Enviat per creabit el 27 October 2021

ATLES pretén ser l'eix vertebrador d'una nova manera d'enfocar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'Institut Ronda de Lleida. Suposa utilitzar la metodologia de treball per projectes, propiciant que les activitats d’aprenentatge organitzin els continguts d’aprenentatge entorn a problemes o temes basats en la realitat que ens envolta, afavorint que els nostres alumnes s’impliquin i es responsabilitzin del propi aprenentatge i, el que és més important, que aprendre tingui un sentit més proper a la realitat.

https://atles3.wixsite.com/projecte-insronda