Vés al contingut
Enviat per creabit el 27 October 2021

Es tracta d’una proposta oberta i flexible, encapçalada pels departaments de Ciències Socials, Ciències Naturals, Llengüa Catalana i Castellana i Idioma, però tots els departaments hi poden participar a través de les seves àrees.
Els projectes s’han de retroalimentar del treball que es fa a cada assignatura. Cada projecte serà, així mateix, viu, flexible, horitzontal i en construcció constant. Hi ha implicada la direcció del centre i tot l’equip docent, però també volem establir ponts amb les famílies i l’entorn.
El projecte de 1 ESO té com a fil conductor, el tema: El món on vivim amb el títol “Objectiu: La Terra!”

https://atles3.wixsite.com/1eso-insronda