Vés al contingut
Enviat per creabit el 28 October 2021

Proposem un itinerari per a l’alumnat de 4t d’ESO que mostra una preferència per un aprenentatge social i humanístic, amb curiositat i inquietud pel món empresarial i de la comunicació. Es tracta d’oferir una sèrie d’aprenentatges dintre d’unes matèries determinades que portin a l’alumne/a a conèixer els aspectes principals de creació i de funcionament d’una empresa, entenent que l'empresa pot ser un projecte personal de vida, o bé una empresa en el sentit estricte de la paraula.

https://atles3.wixsite.com/idea