Vés al contingut
Enviat per creabit el 28 October 2021

Al Batxillerat, l’alumnat ha de poder entendre el món a través  de l’aprenentatge significatiu i coordinat d'uns coneixements que, finalment,  el portin no només a comprendre cada una de les matèries que estan estudiant, sinó la relació que hi ha entre elles. 

El que BATXIDEA proposa és  l’Aprenentatge basat en Projectes (ABP) ja que suposa un procés d’aprenentatge que inclou raonament creatiu i lògic i aplicació pràctica dels coneixements i habilitats de l’alumnat en un context significatiu.

https://atles3.wixsite.com/batxidea