Alumnat del Cicle d’Animació Sociocultural i Turística fan la seva aportació al mural del dia 8 de març