ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR: PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DEL 14 AL 19 DE DESEMBRE A SECRETARIA

Adjuntem el  model per omplir i lliurar a Secretaria dins el termini estabert.
Presentació candidatura