INNOVAFP / CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: Projecte Seguiment telefònic.

Aquest projecte es durà a terme des dels Mòduls de Teleassistència i Destreses Socials, i amb els respectius Treballadors/res Familiars dels Serveis Socials del barri.
Esperem que l'any vinent es pugui formalitzar amb un acord dins el programa INNOVAFP!