L’INSTITUT RONDA, CENTRE ETWINNING 2020-21

Aquest és l'enllaç on podeu trobar els centres que formen part de la "Xarxa eTwinning School 2020-21"(http://etwinning.es/es/centros-etwinning-2020-2021/)