Xarxa ImpulsFP

Xarxa ImpulsFP

IMPULSFP  és la unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Representa l’avantguarda de l’Educació en els ensenyaments professionalitzadors.
Aquesta unitat cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de cinc programes que cerquen la innovació en diferents àmbits: el canvi metodològic, l’orientació, la transferència del coneixement dels centres a les empreses, l’emprenedoria i la cerca de l’excel·lència en les competències professionals.  Els programes són ActivaFP, InnovaFP, OrientaFP, EmprenFP, FuturaFP.
La raó del naixement de la unitat és donar  resposta a una realitat cada cop més complexa i canviant on l’FP i la resta d’estudis professionalitzadors tenen el repte difícil  de configurar el marc d’aprenentatge com una formació que proveeix a l’estudiant de les capacitats i eines necessàries per poder fer front a aquest horitzó laboral tan incert.
Cadascun dels programes inicia el recorregut al centre com una línia estratègica al voltant de la qual poder desenvolupar el projecte de centre i aconseguir que el procés clau del centre arribi als nivells d’excel·lència professional que requereixen els nostres temps.
Us anirem informant de cadascun dels programes.