EL DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU DE L’INFANT

Maite Tarragó Garrós (mtarrag1@pie.xtec.es)

 

CLIQUEU!!

PRIMER MES

UN MES

DOS MESOS

TRES MESOS

QUATRE MESOS

 

CINC MESOS

SIS MESOS:

SET MESOS:

VUIT MESOS

NOU MESOS

DEU MESOS

ONZE MESOS

UN ANY

TRETZE MESOS

CATORZE MESOS

QUINZE MESOS

SETZE MESOS

DISSET MESOS

DIVUIT MESOS

DINOU MESOS

VINT MESOS

DOS ANYS

VINT-I-VUIT MESOS

TRENTA MESOS

TRES ANYS

QUATRE ANYS

Activitats sobre el dossier

Activitats de cerca guiada per Internet

Maite Tarragó Garrós (mtarrag1@pie.xtec.es)

RESUM PER MESOS

(Sense dibuixos)

DOCUMENT COMPLET