Batxillerat

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
Normativa 
oferta inicial
correu electrònic: secretaria@insronda.cat
Consulteu tot el procediment a l'enllaç següent:

Departament Educació
 
MAIG, 7  -  Publicació de l'oferta inicial
MAIG, 11 al 17 Presentació de sol·licituds (cal adjuntar la documentació que faci falta)
MAIG, 18 - Últim dia per presentar documentació
JUNY, 8   - Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
                     (no són alumnat admès)
JUNY, del 9 al 15 Presentació reclamacions a la puntuació provisional
JUNY, 18 - Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva
                     (no són alumnat admès)
JUNY, 18 - Sorteig número de desempat (XX.XXX)
JUNY, 23 - Llista de sol·licituds ordenada definitiva (no són alumnat admès)
JULIOL, 7 - Publicació de l'oferta definitiva
JULIOL, 9 - Publicació de la llista d’alumnat admès i de la llista d'espera
MATRÍCULA
PERÍODE ORDINARI
12 de juliol
matrícula: 10 h. S'enviarà per correu electrònic els impresos i la informació sobre el procediment de matrícula.
Caldrà enviar per correu electrònic el resguard del títol d'ESO i les notes finals de 4t.
I, si s'ha fet la sol·licitud electrònica, el DNI alumne/a, el dels tutors, el llibre de família i la targeta sanitària.
12 al 16 de juliol - Confirmació de reserva de plaça dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre
PERÍODE EXTRAORDINARI
7 al 10 de setembre - Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels alumnes pendents dels exàmens de setembre

Consultar els resultats de l'assignació de plaça (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)

Núm. a partir del qual s'ordenen les sol·licituds empatades XXXX, (núm. més gran atorgat: XXXX)
 

Consultar el resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)

A la cartellera del centre podeu consultar la relació de sol·licituds presentades ordenades d'acord amb la puntuació.

Consulta els resultats 

oferta final

 Informació i documentació per fer la matrícula (cal presentar-la el dia de la matrícula)
Consulta els resultats individuals

Consulta la llista ALUMNAT ADMÈS