Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
oferta inicial 
SOL·LICITUD  
RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:
1r. Institut Ronda  - CFM Atenció a persones en situació de dependèncial – 1r curs – Matí
2n. Institut Ronda  - CFM Atenció a persones en situació de dependèncial – 1r curs – Tarda
Es important posar més d'un cicle i centre per si no hi ha places a la primera prioritat sol·licitada

Normativa 
Consulteu tot el procediment de preinscripció a l'enllaç següent: Departament d'Educació 

 

7 de MAIG Publicació de l'oferta inicial 
de l'11 al 17 de MAIG Presentació de sol·licituds
sol·licitud
Fins al 18 de MAIG Últim dia per presentar documentació
JUNY 8 Llistes amb la puntuació provisional (no són alumnat admès)
9 al 15 Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
18 Llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no són alumnat admès)
18 Sorteig del número de desempat (XXXXXX)
23 Llista ordenada definitiva (no són alumnat admès)
JULIOL 7 Publicació de l'oferta final
9 Publicació de les llistes d'alumnat admès
Publicació llistes d'espera
Alumnat preinscrit amb el centre assignat
MATRÍCULA
Del 12 al 16 de JULIOL (s'informarà més endavant de com es farà)
- Documentació per fer la matrícula: 
- CFM-Dades alumnat Nou
-Carta de compromís
- Serveis Generals
 
PERÍODE EXTRAORDINARI - alumnes no admesos en la primera petició, alumnat de la llista d'espera
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i gestió de la llista d'espera, es portarà a terme fins al 30 de juliol de 2021.
Si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon.
SETEMBRE (assignació de vacants)
1 Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants
De l'1 al 3 Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió dels participants en el procés de preinscripció que no  han obtingut plaça
6 Publicació de la llista d'admesos al centre
6 al 8 Matrícula alumnat admès en aquesta 2a fase
Si després d'aquesta 2a fase encara queden places vacants s'ofereixen a les persones que no van participar en el procés de preinscripció.
 

Relació llista d'espera (si es produís alguna vacant més fins a la primera setmana d'octubre trucarem als/les alumnes d'aquesta llista)
per més informació: Departament Educació

consulta del resultat definitiu (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)
número per determinar l'ordre en cas d'empat: XXXX (XXXX, número més gran atorgat)

vacants setembre Institut Ronda a grau mitjà

vacants ordenades per famílies
vacants ordenades per Serveis Territorials

Sol·licitud 2a fase d'admissió

Informació i documentació per fer la matrícula
Impresos que cal omplir i presentar:

Vacants_per centres
Vacants_per famílies
Consulta de la llista ordenada

Les sol·licituds en suport informàtic i la resta de la documentació s'han d'enviar al correu: secretaria@insronda.cat

  Llista amb les reclamacions   no són alumnat admès
  Llista amb la puntuació ordenada   no són alumnat admès
  Llista alumnat admès  
  Alumnat amb el centre assignat  
  Llista d'espera     

consulta els resultats