Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
- Sol·licitud 
RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:
1r. Institut Ronda  - CFS Educació Infantil – 1r curs – Matí
2n. Institut Ronda - CFS Educació Infantil – 1r curs – Tarda
3r. Institut .....       – CFS ........                   – 1r curs – Matí
IMPORTANT: poseu més d’una opció perquè, en el cas que no hi hagi vacants en la 1a, se us pugui assignar una plaça en alguna de les opcions següents que hi hagi vacants.
- Oferta inicial 
- Normativa 
Per informació del procediment de preinscripció consulteu l'enllaç següent:  Departament d'Educació
21 de MAIG Publicació de l'oferta inicial
Del 25 al 31 de MAIG
Presentació de les sol·licituds (SOL·LICITUD)
Fins a l'1 de JUNY Últim dia per presentar documentació
21 de JUNY Llistes amb la puntuació provisional (No són alumnat admès, són preinscrits)
 De les 13.00h del 23
al 30 de juny
Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
JULIOL 5  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
5 Sorteig del número de desempat (XXXXXX)
8 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnat admès)
16 Publicació de l'oferta definitiva
16 Publicació de les llistes d’alumnat admès
i llista d'espera
MATRÍCULA
Del 19 al 23 de juliol
Us informarem més endavant del procediment de matrícula

- Documentació per fer la matrícula 
- Instruccions preus públics 

Matrícula 2021-2022 
- Carta de compromís
- Serveis generals  CF
 
PERÍODE EXTRAORDINARI - alumnes no admesos en la primera petició, llista d'espera
 
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i gestió de la llista d'espera, es portarà a terme fins al 30 de juliol de 2021.
Si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon.
SETEMBRE (assignació de vacants)
1 Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants
De l'1 al 3 Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió dels participants en el procés de preinscripció que no  han obtingut plaça
6 Publicació de la llista d'admesos al centre
6 al 8 Matrícula alumnat admès en aquesta 2a fase
Si després d'aquesta 2a fase encara queden places vacants s'ofereixen a les persones que no van participar en el procés de preinscripció.
 


per més informació: Departament Educació
 


LLISTES ALUMNAT ADMÈS                    
Consultar els resultats (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE18-19....)

Consulta els resultats de la preinscripció

L'alumnat preinscrit que no ha estat admès a la 1a opció pot assistir a la convocatòria extraordinària del XXxxxx. (consulteu les instruccions que teniu en aquest calendari)
Dia i hora de MATRÍCULA per cicle i lletra del primer cognom

Impresos de dades personals
Animació sociocultural i Turística                   
Educació Infantil - Matí                       Educació Infantil - Tarda 
I
ntegració social - Matí                        Integració social - Tarda
Mediació Comunicativa 

Oferta final de places

Llista d'espera (fins la primera setmana d'octubre, si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon)
  - Llistat amb la puntuació definitiva    No són alumnat admès, són preinscrits

  - Llistat amb la puntuació ordenada    No són alumnat admès, són preinscrits

  - Consulta els resultats 

  - Alumnat admès 

  - Alumnat preinscrit amb el centre assignat 

  - Llista d'espera