Biblioteca

La biblioteca del centre està oberta cada tarda de les 15:00 a les 17:45.