Cantina

Atesa la situació sanitària actual, la cantina del centre romandrà tancada tot el curs 2020-2021. Per tant, no hi haurà servei de bar ni de menjador.