Accedir a la plataforma educativa del centre

Accedir al correu GMail del centre

Actualitat

Actualitat

Documents COVID d'inici de curs

Des del Departament d'Educació es demana a les famílies d'alumnat menor de 18 anys i a l'alumnat major de 18 anys que signin la corresponent Declaració responsable. Caldrà portar el document signat el primer dia de classe.

Declaració responsable per a les famílies d'alumnat menor de 18 anys
Declaració responsable d'alumnes majors de 18 anys

Recordeu que l'alumnat no podrà assistir al centre si presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19: Llista de comprovació que facilita el Departament d'Educació.

Inici de curs: CF grau superior

Dilluns 20 de setembre (Cicles Formatius de grau superior):

Comença el curs 2021-22. L’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada (vegeu aquí l’horari de cada curs) i rebrà informació per part de l’equip de tutors/es en una sessió d’aproximadament dues hores.
 
A partir del 21 de setembre l’horari pels Cicles Formatiu de grau superior serà ja l’habitual. Es facilitarà l’horari a l’alumnat el dia 20.

Carta de l'Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, i de l'Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l'inici de curs.

Inici de curs: ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de grau mitjà

Dilluns 13 de setembre (ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de grau mitjà):

Comença el curs 2021-22. L’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada (vegeu aquí l’horari de cada curs) i rebrà informació per part de l’equip de tutors/es en una sessió d’aproximadament dues hores (una mica més en el cas de l'alumnat de 1r ESO).
 
A partir del 14 de setembre l’horari per l’ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de grau mitjà serà ja l’habitual. Es facilitarà l’horari a l’alumnat el dia 13.

Reunions per famílies amb alumnat nou al centre (ESO i Batxillerat). Aquestes reunions tindran lloc el dijous 9 de setembre presencialment al centre. Horari. Us preguem que vingueu només UN membre per família (l'alumnat no ha de venir).

Reunió per famílies amb alumnat a 1r CF grau mitjà: 15 setembre a les 19:00.
Reunió per famílies amb alumnat a 2n CF grau mitjà: 16 setembre a les 19:00.
 
Informacions diverses Batxillerat.

Carta de l'Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, i de l'Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l'inici de curs.

INFORMACIÓ PER LA COMPRA D'ORDINADORS Curs 21-22

Benvolgudes famílies,

En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el Projecte d’acceleració de la transformació digital desplega com a una de les intervencions dotar d’equipaments l’alumnat dels centres.
Durant el curs 2020-21 es va dotar d’ordinadors l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CF de grau mitjà. Es preveu que durant el curs vinent 2021-22 és doti l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, tot i que a dia d’avui no tenim més informació.

Socialització de llibres (AMPA INS Ronda)

Si teniu algun dubte sobre la socialització de llibres pel curs 21-22 cliqueu aquí. 

Per qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis que ofereix l'AMPA podeu trucar al 973 268324 o escriure al correu ampa@insronda.cat

BEQUES MEC (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA) PER A ESTUDIS POST OBLIGATORIS

Des del 3 d’agost i fins el proper 30 de setembre està obert el termini per tal que l’alumnat d’estudis post obligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius) pugui demanar una beca per cursar els estudis.
En el següent enllaç trobareu tota la informació:

  • Tipus de beques
  • Com sol·licitar-la
  • Requisits
  • Obligacions

Com que la seu és electrònica quan us poseu al punt “Com sol·licitar-la” ja hi podreu accedir directament.
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Pàgines

Enllaços d'interès

Acreditat
Acreditat
Assessorament
Borsa de treball
Formacio DUAL
eTwinning School
ActivaFP
OrientaFP
InnovaFP
EmprenFP
FuturaFP
UNESCO
Erasmus
Erasmus
Assessorament