Vés al contingut

CFGS ASCT - Inici

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

CFGS Animació sociocultural i turística

Durada

2 cursos (Es cursa en el torn de tarda)

 • Modalitat No Dual
  • 1r curs: 891h
  • 2n curs: 759h + 416h de Formació en Centres de Treball
 • Modalitat Dual
  • 1r curs: 891h
  • 2n curs: 495 + 1000 hores Empresa

 

Competència general del cicle

Programar, organizar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

 

Mòduls Professionals (Què estudiaràs)

 • Context de l’animació sociocultural.
 • Metodologia de la intervención social.
 • Animació Turística.
 • Activitats d’oci i temps lliure.
 • Dinamització grupal.
 • Animació i Gestió Cultural.
 • Desenvolupament Comunitari.
 • Informació Juvenil.
 • Intervenció socioeducativa amb joves.
 • Primers Auxilis.
 • Anglès.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte d’animació sociocultural i turística.
 • Formació en Centres de Treball.

Descarregar el díptic