Vés al contingut

CFGM APSD - Inici

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Durada

2 cursos (1r curs es cursa al matí i 2n curs, a la tarda)

 • Modalitat No Dual
  • 1r curs: 924h
  • 2n curs: 726h + 449h de Formació en Centres de Treball
 • Modalitat Dual
  • 1r curs: 924h
  • 2n curs: 495 + 1000 hores Empresa

 

Competència general del cicle

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant altres serveis quan sigui necessari.

 

Mòduls Professionals (Què estudiaràs)

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependencia.
 • Atenció Sanitària.
 • Atenció Higiènica.
 • Atenció i Suport Psicosocial.
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
 • Teleassistència.
 • Suport Domiciliari.
 • Suport en la Comunicació.
 • Destreses Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.