Vés al contingut

Secretaria - Beques per ensenyaments postobligatoris

SECRETARIA

Beques per ensenyaments postobligatoris

Convocatòria beques postobligatoris curs 2022-2023

Convocatòria beques ensenyaments postobligatoris
Sol·licitud de beques per ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior)

Informació motius denegació

Model al·legacions

Resolució de beques BTX i CICLES curs 2022-2023
(propostes que han comunicat  els SS.TT. d'Educació)
Proposta de resolució de beques-0 Proposta de resolució denegatòria de beques-0
Proposta de resolució de beques-1 Proposta de resolució denegatòria de beques-1
Proposta de resolució de beques-2 Proposta de resolució denegatòria de beques-2
Proposta de resolució de beques-3 Proposta de resolució denegatòria de beques-3
Proposta de resolució de beques-4 Proposta de resolució denegatòria de beques-4
Resolució de beques-5 Resolució denegatòria de beques-5
Proposta de resolució de beques-6 Proposta de resolució denegatòria de beques-6
Resolució de beques-7 Resolució denegatòria de beques-7
Resolució de beques-8 Resolució denegatòria de beques-8
Resolució de beques-9 Resolució denegatòria de beques-9
Resolució de beques-10 Proposta de resolució denegatòria de beques-10
Proposta de resolució de beques-11 Resolució denegatòria de beques-11
Resolució de beques-12 Resolució denegatòria de beques-12
Resolució de beques-13 Proposta de resolució denegatòria de beques-13
Proposta de resolució de beques-14 Resolució denegatòria de beques-14
Resolució de beques-15 Resolució denegatòria de beques-15
Resolució de beques-16 Proposta de resolució denegatòria de beques-16
Resolució de beques-17