Vés al contingut

Batxillerat - Projecte curricular

BATXILLERAT

Projecte curricular

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics. És l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té coma finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior (estudis universitaris o cicles formatius de grau superior)

En l’organització del currículum del Batxillerat s’aplica el Decret 142/2008, del 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.

El Batxillerat s’organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.
Hi ha tres modalitats de batxillerat:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia
  • Arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa).

Organització Curricular del Batxillerat a l’Institut Ronda:

1. COM ES DIVIDEIX

1.1 Part comuna (14 hores)
Aquesta part és la mateixa per totes les modalitats i és obligatòria per tots els alumnes de batxillerat.

1.2 Part diversificada (16 hores)
Aquí és on trobem les assignatures que cada alumne ha de triar i que donen el caràcter al batxillerat.


2. PART COMUNA

Primer curs Segon curs
Llengua catalana i literatura I 2 Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura I 2 Llengua castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) 3 Llengua estrangera (anglès) 3
Ciències pel món contemporani 2 Història de la Filosofia 3
Filosofia 2 Història 3
Educació física 2    
Tutoria 1 Tutoria 1


3. PART DIVERSIFICADA

  MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
  1r 2n
Franja 1 Matemàtiques I Matemàtiques II
Franja 2 Física I/Ciències de la Terra (geologia) I Física II/ Ciències de la Terra (geologia) II
Franja 3 Tecnologia industrial I/ Biologia I Tecnologia industrial II/ Biologia II
Franja 4 Química I/Dibuix tècnic I/Matèries específiques Química II/Dibuix tècnic II/ Electrotècnia/Matèries específiques
  MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  1r 2n
Franja 1 Matemàtiques aplicades a les ciències socials I/Grec I Matemàtiques aplicades a les ciències socials II/Grec II
Franja 2 Economia d’empresa I/ Llatí I Economia d’empresa II/ Llatí II
Franja 3 Economia/ Literatura Catalana Geografia / Literatura castellana
Franja 4 Hª del món/ Literatura Universal/
Matèries especifiques
Hª de l’art/  Matèries específiques
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
1r 2n
Alemany I
Francès I
Religió
Sociologia
Xinès I
Alemany II
Francès II
Psicologia
Xinès II