Vés al contingut

CFGS MC - Inici

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

CFGS Mediació comunicativa

Durada

2 cursos (Es cursa en el torn de tarda)
El cicle s’imparteix amb la metodologia per projectes.

 • 1r curs: 891h
 • 2n curs: 924h + 350h de Formació en Centres de Treball

 

Competència general del cicle

Desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva que siguin usuàries de la lengua de signes, o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les persones sordes usuàries de la lengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

 

Mòduls Professionals (Què estudiaràs)

 • Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicación, llenguatge i parla.
 • Sensibilització social i participació.
 • Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues.
 • Context de la intervenció comunicativa amb persones sordcegues.
 • Llengua de signes.
 • Àmbits d’aplicació de la lengua de signes.
 • Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació.
 • Tècniques d’intervenció comunicativa.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Habilitats Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte de mediació comunicativa.
 • Formació en Centres de Treball.