Vés al contingut

CFGS PIG - Inici

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

CFGS Promoció i igualtat de gènere

Durada

2 cursos (Es cursa en el torn de tarda)

Modalitat No Dual

 • 1r curs: 825h
 • 2n curs: 726h + 449h de Formació en Centres de Treball

Modalitat Dual

 • 1r curs: 826h
 • 2n curs: 495 + 1000 hores Empresa

 

Competència general del cicle

Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

 

Mòduls Professionals (Què estudiaràs)

 • Informació i comunicació amb perspectiva de gènere.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat.
 • Desenvolupament comunitari.
 • Participació social de les dones.
 • Intervenció socioeducativa per a la igualtat.
 • Prevenció de la violència de gènere.
 • Promoció del treball de les dones.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de promoció d’igualtat de gènere.
 • Formació en centres de treball.