Vés al contingut

CFGS IS - Inici

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

CFGS Integració social

Durada

2 cursos (Es cursa en el torn de tarda)

 • Modalitat No Dual
  • 1r curs: 891h
  • 2n curs: 726h + 449h de Formació en Centres de Treball
 • Modalitat Dual
  • 1r curs: 891h
  • 2n curs: 495 + 1000 hores Empresa

 

Competència general del cicle

Programar, organizar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

 

Mòduls Professionals (Què estudiaràs)

 • Context de la intervenció social.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Promoció de l’autonomia personal.
 • Inserció sociolaboral.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Atenció a unitats de convivència.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Mediació comunitaria.
 • Habilitats Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte d’integració social.
 • Formació en Centres de Treball.