Vés al contingut

Acte públic assignació vacants CICLES FORMATIUS

Horari:

10'00 del matí: Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

10'30 del matí: Grau Superior d'Educació Infantil

11'00 del matí: Grau Superior d'Integració Social

La no assistència a aquest acte a l'hora indicada s'entendrà que renuncien a l'assignació d'una possible vacant.

Si no pot assistir la persona interessada pot autoritzar a una altra persona perquè la representi (caldrà portar una fotocòpia del DNI de la persona interessada juntament amb l'autorització)