Vés al contingut

Secretaria - Preinscripcio CFGS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cicles Formatius de Grau Superior

logo

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2022-2023

Preinscripció

Oferta inicial
Per informació del procediment de preinscripció consulteu l'enllaç següent: Departament d'Educació
RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:
1r. Institut Ronda  - CFS Educació Infantil – 1r curs – Matí
2n. Institut Ronda - CFS Educació Infantil – 1r curs – Tarda
3r. Institut .....       – CFS ........                   – 1r curs – Matí
IMPORTANT: poseu més d’una opció perquè, en el cas que no hi hagi vacants en la 1a, se us pugui assignar una plaça en alguna de les opcions següents que hi hagi vacants.
24 de MAIG Publicació de l'oferta inicial
Del 25 al 31 de MAIG
Presentació de les sol·licituds (SOL·LICITUD)
Fins a l'1 de JUNY Últim dia per presentar documentació
23 de JUNY Llistes amb la puntuació provisional (No són alumnat admès, són preinscrits)
del 23 al 29 de juny Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
JULIOL 5  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnat admès)
5 Sorteig del número de desempat (XXXXX)
7 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnat admès)
15 Publicació de l'oferta definitiva
15 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera

Matrícula

Del 18 al 22 de juliol
L'alumnat admès haurà de matricular-se clicant al següent enllaç:  Formulari de matrícula

La matrícula es farà online i caldrà adjuntar la documentació següent:
  • Foto en format digital, DNI i Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Títol o resguard del títol dels estudis que permeten l'accès, en el cas que siguin estudis que no tenen títol (prova d'accès, curs d'accés...) caldrà adjuntar el certificat corresponent.
  • Rebut del pagament dels preus públics, dels Serveis Generals i de la Quota digital si és el cas.
    • Preus públics
    • Serveis Generals
    • Quota digital
PERÍODE EXTRAORDINARI - alumnes no admesos en la primera petició, llista d'espera
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.
La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i gestió de la llista d'espera, es portarà a terme del 25 de juliol fins al 9 de setembre de 2022.
Si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon.
SETEMBRE 2a fase d'admissió (assignació de vacants i matrícula)
13 Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants
Del 14 al 16 Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió dels participants en el procés de preinscripció que no  han obtingut plaça
21 Publicació de la llista d'admesos al centre
del 21 al 23 Matrícula alumnat admès en aquesta 2a fase
Si després d'aquesta 2a fase encara queden places vacants s'ofereixen a les persones que no van participar en el procés de preinscripció.

 

Per més informació: Departament Educació


Consultar els resultats (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE18-19....)