Vés al contingut

Secretaria - Preinscripcio CFGS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cicles Formatius de Grau Superior

logo

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2023-2024

Preinscripció

Llista d'espera (alumnat preinscrit que no ha estat admès i alumnat que no ha fet preinscripció)
Per informació del procediment de preinscripció consulteu l'enllaç següent: Departament d'Educació
RECORDEU que també podeu posar en 2a opció el mateix cicle del mateix centre però de l’altre torn. EXEMPLE:
1r. Institut Ronda  - CFS Educació Infantil – 1r curs – Matí
2n. Institut Ronda - CFS Educació Infantil – 1r curs – Tarda
3r. Institut .....       – CFS ........                   – 1r curs – Matí
IMPORTANT: poseu més d’una opció perquè, en el cas que no hi hagi vacants en la 1a, se us pugui assignar una plaça en alguna de les opcions següents que hi hagi vacants.
RESOLUCIÓ EDU/507/2023, normes de preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024
 
25 de maig Publicació de l'oferta inicial
Del 26 de maig a l'1 de juny
Presentació de les sol·licituds (SOL·LICITUD)
Fins al 2 de juny Últim dia per presentar documentació
26 de juny Llistes amb la puntuació provisional (No són alumnat admès, són preinscrits)
del 26 de juny al 3 de juliol Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
JULIOL 6  Llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no són alumnat admès)
6 Sorteig del número de desempat (XXXX)
10 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnat admès)
18 Publicació de l'oferta definitiva
18 Publicació de les llistes  alumnes preinscrits amb el centre assignat, alumnat admès i llista d'espera

Matrícula

PERÍODE ORDINARI
del 19 al 24 de juliol

Els documents s'hauran d'enviar abans de les 9 del matí del 24 de juliol

L'alumnat admès haurà de matricular-se clicant al següent enllaç:  Formulari de matrícula

La matrícula es farà online i caldrà adjuntar la documentació següent:
  • Foto en format digital, DNI i Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Títol o resguard del títol dels estudis que permeten l'accès (no s'admetran els certificats amb la nota global), en el cas que siguin estudis que no tenen títol (prova d'accès, curs d'accés...) caldrà adjuntar el certificat corresponent.
  • Rebut del pagament dels preus públics, dels Serveis Generals i de la Quota digital si és el cas.
    • Preus públics
    • Serveis Generals
    • Quota digital
PERÍODE EXTRAORDINARI - ALUMNAT LLISTA D'ESPERA (alumnes no admesos en la primera petició)
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

Acte públic d'assignació de places a l'alumnat de la llista d'espera: 26 de juliol

Les persones que consten en la llista d'espera poden anar personalment a l'acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació. Si no s'assisteix a l'acte es perd el dret a obtenir una plaça.

26 al 28 de juliol  Matrícula de l'alumnat admès de la llista d'espera  (Formulari de matrícula)
31 de juliol Publicació provisional de centres i cicles formatius amb places vacants
SETEMBRE: 2n període d'admissió
5 Publicació definitiva de centres i cicles formatius amb places vacants
6 i 7 Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió dels participants en el procés de preinscripció que no  han obtingut plaça
8 Publicació de la llista d'admesos al centre
Del 8 al 12 Matrícula alumnat admès en aquesta 2a fase (Formulari de matrícula)
Si després d'aquesta 2a fase encara queden places vacants s'ofereixen a les persones que no van participar en el procés de preinscripció.

 

 


Consultar els resultats (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE18-19....)

2a. assignació de places.

GS-Alumnat admès-2a assignació

L'alumnat admès durant el dia d'avui rebrà un correu electrònic amb les instruccions per fer la matrícula

GS- Alumnat preinscrit-2a assignació

Oferta de les places vacants 2a assignació setembre

 

La no assistència a aquest acte a l'hora indicada s'entendrà que renuncien a l'assignació d'una possible vacant.

Si no pot assistir la persona interessada pot autoritzar a una altra persona perquè la representi (caldrà portar una fotocòpia del DNI de la persona interessada juntament amb l'autorització)

 
alumnes preinscrits amb el centre assignat,
alumnat admès 
llista d'espera
Oferta definitiva
Formulari matrícula (clicar a l'apartat Alumnat admès a la preinscripció 2022-2023) La matrícula ha d'estar formalitzada abans de les 9 del matí del dia 21 de juliol
Documentació a adjuntar a la matrícula:
- Rebuts dels pagaments.
- Fotografia en format digital, ha de ser original, no pot ser escanejada. La podeu fer amb el mòbil (només s'ha de veure la cara, tipus carnet d'identitat, i el fons ha de ser blanc)
- DNI, per les dos cares, de l'alumne/a
- Targeta sanitària de l'alumne/a
- Resguard del títol, degudament signat i segellat, dels estudis que permeten l'accés al cicle i que vas fer constar a la preinscripció (Grau Mitjà, Batxillerat, Grau Superior). Us adjuntem un model perquè vegeu quin document us demanem, si no el teniu l'heu de demanar al centre on vau acabar els estudis. No serveix un certificat amb la qualificació global dels estudis, només s'acceptarà en aquells casos que s'accedeixi amb la prova d'accés)
L'alumnat menor d'edat també ha d'escanejar:
- DNI dels pares per les dues cares
- Llibre de família, pàgina de l'alumne/a i pàgina dels pares.